تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

4  نمونه های موردی تأثیر سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر ) :

(The role of faith- based organizations case samplings and Ngo in    neighborhoods of region 1 tehran)  :

امروزه با گسترش و غلبه فرایندهای جهانی شدن در شهرهای جهان، می توان شاهد ایجاد و توسعه مراکز و نهادهای خودجوش و درونزایی در محله های مختلف شهرها بود که ماهیت های گوناگونی دارند. دسته ای از این نهادها، دارای ماهیت مذهبی-فرهنگی (ملیتی) هستند که به ارائه انواع خدمات و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این محله ها مشغول هستند. هر کدام از گروههای مذهبی اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی و ادیان شرقی در این تشکل های نهادی گردآمده اند و غالبا فعالیت های گسترده ای در این محله ها دارند بگونه ای که جزئی از پیکره اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این شهرها به حساب می آیند. اهمیت این سازمانها تا به آن حد می باشد که شهرداران این شهرها به هنگام تدوین بعضی برنامه ها و یا اجرا و یا افتتاح پروژه های شهری در سطح محلات، از آنها به همکاری و یا حضور، دعوت بعمل می آورند ، محله های منطقه یک شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل این نهادهای فعال و خودجوش در سطح محله های مختلف می باشند( منبع : مشاهدات میدانی نگارنده ، بهمن 1392)   .

مؤسسه طرفداری از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )، (نمونه برگزیده سازمان ایمان محور در خاورمیانه  )

مؤسسه خیریه طرفداری از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاری محک به عنوان یک سازمان غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی در سال 1370 با شماره 6567 به ثبت رسید. ایده اولیه تأسیس محک توسط  سعیده  قدس( بنیانگذارمحک ) با آگاهی از معضلات کودکان مبتلا به سرطان به واسطه بیماری فرزندش صورت گرفت. از همان آغاز با گردهم آمدن گروهی از خیران داوطلب فعالیت محک در بیمارستان های دولتی دانشگاهی انجام می گرفت. همزمان با فعالیت های مددکاری در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی مقدمات ثبت محک از سال 68 آغاز گردید. بنیانگذاران اولیه براین باور بودند که یک مؤسسه     نمی تواند تنها با اتکا به شخص ویا گروه محدودی از یاواران  این راه را طی کند پس در سال 1370 محک به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیع تری برای طرفداری همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان بهره گیرد و دامنه طرفداری های خود را در سطح ایران گسترش دهد.

نام اختصاری محک برگرفته از نوع فعالیت این موسسه می باشد (موسسه طرفداری از کودکان مبتلا به سرطان) و لوگوی محک طرح برگ می باشد که نماد حیات و زندگی می باشد و برروی آن  کودک و خانواده اش امیدوارانه  ایستاده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه