عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

برینکرهاف ویژگی های هفت گانه ای را برای سازمان های ایمان محور موفق بر می شمارد :

1 . اینگونه سازمان ها پایه ایمانی دارند و بر روی رسالت خود متمرکز می شوند . به اظهار دیگر ،ایمان علت وجودی آنها می باشد و رسالت علت بقای آنها به حساب می آید . ایمان به آنها می گوید که « چه هستند » و رسالت برایشان روشن می سازد که « چه بایستی بکنند ».

  1. این سازمان ها افراد داوطلبی دارند که تأثیر های کلیدی را با دانش وشایستگی پر می کنند . اشتیاق و علاقه تنها به سپردن کار به افراد منجر می گردد .این که در این ساز مان ها پول داده نمی گردد ، دلیل آن نیست که افراد نالایق استخدام شوند .

3 . این سازمان ها کارکنان ستادی دارند که از استعداد هایشان بهره گیری کرده و به  دیگران نیز اجازه       می دهند که از استعداد هایشان بهره گیری کنند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 . این سازمان ها توجه نزدیکی به بازارهای خود دارند و به اظهار دیگر ، بازاریابی خوبی دارند .

5 . سازمان های ایمان محور موفق ، به  « عالی بودن » کار ، چه در امور مالی و چه در برنامه ریزی راهبردی و چه در مدیریت منابع ، اهمیت می دهند .

6 . این سازمان ها انعطاف پذیری را در کنار ارزش ، ساختار ارزش می دانند .

7 . همچنین این سازمان ها برروی یک رشد مستمر و پایدار تمرکز دارند .   .

سازمان های غیر انتفاعی مذهبی به گونه سنتی در ادبیات عمومی غیر انتفاعی نادیده گرفته  شده اند . تنها در ده سال گذشته یک دسته تحقیقات منظم انجام شده می باشد . علاقه اخیر در خصوص سازمان های غیر انتفاعی مذهبی تا اندازه ای ، از تدارک قانون خیریه در قانون آشتی فرصت های کاری و مسئولیت شخصی در سال 1996م تأثیر پذیرفته ، می باشد . این قانون ، گروه های ایمان محور را در رقابت برای دریافت بودجه دولتی تشویق می کند ، بی آن که شخصیت مذهبی آنها محدود گردد)  Ebaugh . &Pipes 2006,18 ) . چنان که مقیمی ( 1383 ) اظهار می دارد: مانند فعالیت هایی که برای رسیدن به اهداف خود در سازمان های مبتنی بر ایمان پیگیری می گردد ، طرفداری از خانواده های بی سرپرست به مقصود توانمند سازی آن ها در زمینه های مختلف و شناسایی آن ها و جلب و جذب کمک های افراد خیر و نیکوکار و جمع آوری کمک تأمین هزینه ، تهیه جهیزیه ، بالا بردن امید در میان سالمندان و توجه و طرفداری از سالمندان از طریق برآوردن نیاز های اجتماعی ، طرفداری از بیماران کلیوی و سرطانی و اقشار آسیب پذیر ، زنان بی سرپرست جامعه ، خدمات آموزشی و تهیه نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند و مواردی دیگر همانند این می باشد .  این سازمان ها ، به مردم فقیر در مناطق محروم رسیدگی می کنند و به آنها یاری می رسانند . به علاوه ، مانند اهداف این سازمان ها ، مشارکت عمومی و پیشرفت جامعه و نو آوری متناسب با نیازها و شرایط محلی می باشد. بر اساس قانون خیریه ، سازمان های مذهبی نوعاً « یمان محور  » خوانده می شوند تا بر حق آنها برای حفظ مشخصه ایمانی شان تأکید شده باشد و برنامه هایی را که به گونه نمونه ای نشانگر منظر مذهبی آن باشد ، پیشنهاد دهد . غلبه مسیحیت و حتی کلیساهای تبلیغی مسیحی و رهبران آنها می تواند دلیل خوبی برای انتخاب واژه « ایمان » باشد ( ,20 Colon-mollfulleda , 2008 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه