تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

جانسون[1] ( 2009 ) اظهار می کند : سازمان های ایمان محور ، اهرم تاثیر برای توانمند سازی مردم و تأثیرگذاری  تغییرات بلند مدت در  جامعه به حساب می آیند . سازمان های ایمان محور به عنوان منابع همیشگی برای اداره منابع انسانی مطرح می شوند . خط مشی گذاران عقیده دارند برنامه های خدمات انسانی بایستی از یک اساس و پایه مالی به رویه ارتباط دهی و توانمند سازی شهروندان برای خدمات رسانی تبدیل شوند . این ایدئولوژی ، اعتقاد اولیه کلینتون وگور[2] را پیش گرفت که منابع دولتی دیگر قادر به بودجه دهی به برنامه های غیر اثر بخش را ندارند .جنسن ( 2001 ) این سازمان های را نهاد هایی جذاب برای مفهوم بازآفرینی برنامه های دولت برمی شمارد ؛ زیرا تمرکزشان بر محور نتیجه می باشد (,17 Johnson, A. 2009 ) .

به گونه کلی سازمان های ایمان محور برای سیاستگذاران جذاب هستند ؛ زیرا که به نظر می رسد بر صرفه جویی ، پاسخگویی فردی ، حاکمیت کمتر ، حساسیت پذیری و انعطاف پذیری در فراهم سازی خدمات اجتماعی تأکید می کنند ، اما مدیریت آن ها به گونه پیوسته ای چالشی می باشد و به شدت با فقدان تعریف روشن از معنای « ایمان محوری » درگیر می باشد  (,21 Colon- Mollfulleda ,2008 ) .

مانند عللی که برای تقویت چنین سازمان هایی در آمریکا ذکر گردیده می باشد می توان به موارد ذیل تصریح نمود :

تمایل به کاهش تأثیر بخش دولتی در بعضی حوزه ها

وجود تعداد کم اما بسیار موفقیت آمیز طرفداری کلیسا های بزرگ از طرح مسکن و توسعه اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک کمتر دیگر مؤسسه های قدرتمند از جایگاه هایی که در آن ها سرمایه گذاری نشده می باشد

انتظار زیاد از پتانسیل « جوامع ایمانی » برای پرداختن به مشکلاتی که دیگران آن ها را مهار ناشدنی      می دانند ( Vidal , A.C . 2001,22  ) .

با در نظر داشتن اینکه جو عمومی بسیاری از کشور ها به سمت تنوع و گوناگونی سیر می کند و پیش روی ، معضلات اجتماعی  آنها  نیز پیچیده تر می گردد . در چنین محیطی ،  با تاکید بر چنین تنوع غنی از درون دادها  گروه های گوناگون بایستی از طرف دولت ، به فعالیت ترغیب شوند . زیرا که یک واحد به تنهایی      نمی تواند تمام معضلات جامعه را حل کنند . از این رو لازم می باشد که  تمامی جامعه ، سازمان های ایمان محور ،آموزش ، آژانس های خصوصی و عمومی ، با همدیگر ، در یافتن راه حل ها و به کارگیری آن ها تأثیر اعمال نمایند . کلیسا و سایر گروه های ایمان محور نهاد های  خود جوش سازمان دهی شده ای هستند که دولت از طریق آن ها می تواند از مشارکت جامعه بهره مند گردد. همکاری با دولت می تواند برای رهبران وزارتخانه ها ، فرصت های ارتباط با شبکه های جدید ، مثل شرکای تجاری جدید ، سازمان های غیر انتفاعی دیگر ، یا خیرین بالقوه در بخش خیر خواهانه را فراهم کند . علت های بسیاری برای مشارکت دادن تمامی اجتماعات ، مانند گرو ه های ایمان محور در فعالیت های دولت هست . اول ، از یک دیدگاه رهبری یا مدیریتی ، دریافت درون داد از منابع گوناگون ، تصمیم گیری عقلایی را بهبود می بخشد . طرح های ابتکاری قانون خیریه به درون دادهای سازمانی پایین به بالا از گروه های مذهبی اجازه می دهند که بتوانند احتمال افزایش کیفیت و کمیت رویکردها و ایده های ارائه گزینه ها برای یک هدف یا مشکل خاص را در یک رشد فزاینده ارتقا دهند  . (,15 Wilson , p. 2003 ) .

[1] Johnson

[2] Clinton & Gore

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه