عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمانهای ایمان محور در جوامع جهانی شده امروز، همگی به دنبال جلب مشارکت های مردمی و با تخصص های مختلف هستند بگونه ای که آثار فضایی آنها نشأت گرفته از همین مشارکت های مردمی می باشد. البته در بعضی از برنامه ریزی های شهری هم می توان حضور و تشکل انسجام یافته و منتظمی از این سازمانها پیدا نمود. برای نمونه زمانی که می خوانیم برنامه ریزان شهری زیرا نبیل حمدی، برنامه ریز و پژوهشگر شهری- منطقه ای برجسته در این زمینه نوشته اند:

….. برای جلب مشارکت همه گروهها و سازمانها اینطور برنامه ریزی کردیم که گروههای مشترک تشکیل دادیم و برای آنها تأثیر های مشخصی تعریف کردیم. این ترکیب عبارت بود از: سازمانهای غیردولتی بین المللی، خیرین، متنفذین محلی، کارشناسان و مهندسان شهرداری، سازمانهای محله محور، هیئت مؤسسان احزاب سیاسی در سطح محله. همه این گروهها موظف بودند به مشارکت مردمی توجه داشته و آن را در دستور کار خود قرار دهند. هرچند مفهوم و نوع مشارکت ها برای هریک از این گروهها، متفاوت بود اما شناخت آنها و اقدام در جهت جلب مشارکت در اولویت کاری آنها قرار داشت (Hamdi. N. 2010:88-9). اهمیت و جایگاه اجتماعی-فرهنگی این نهادها در شهرهایی مانند مونترال تا به آن حد می باشد که آمادگی کافی برای استقبال و خدمات دهی به همه مراجعه کنندگان اعم از هم کیشان و غیر آنها را دارند. حضور قوی و مستمر آنها در تمام ایام سال و بویژه شرایط خاص زمانی مانند اعیاد، مراسم اعتقادی، ناملایمات طبیعی( تشدید سرما، یخبندان و …) بسیار چشمگیر می باشد. سازمان های ایمان محور زیادی مانند نهادهای مردمی جامعه مسلمان مراکش در مونترال که به فعالیت های مختلف مشاوره، آموزش و ایجاد تسهیلات گوناگون می پردازد (فنی ، زهره ،1391 ، 7). یکی از زمینه های فعالیت این سازمانها ایجاد و تجهیز مراکز آموزشی دانش محور به مقصود تقویت مهارت های شغلی مراجعین[1] می باشد. در این ارتباط، علاوه بر دریافت کمک های مالی دولتی، خیرین و افراد مرفه با ملیت و اعتقادات مشترک هم کمک می کنند. از سوی دیگر جهت فرایند کاریابی، بعضی از سازمانها و افراد مرتبط با مراکز تجاری و اقتصادی هم در قالب برنامه های استانی- محلی و سایت های شبکه ای خدمات خود را ارائه می دهند.

[1] در زمینه پذیرش افراد مراجعه کننده تعصبات مذهبی نقشی ندارد و افراد متقاضی ممکن می باشد از هر گروه و آیین دینی باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه