تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

این فرزندان بر اساس مطالعه و شناخت دقیق واحد مددکاری معرفی می شوند و فرآیند طرفداری از ادامه تحصیل فرزندان به ترتیب زیر صورت می پذیرد:

  • شناسایی فرزندانی که والدین آنها، دچار بیماری سرطان شده اند وتحت پوشش طرفداری های درمانی خیریه بهنام دهش پور قرار گرفته اند.
  • جذب پشتیبانی های بشر های عاشق، خیر اندیش و نیکوکار برای طرفداری از امکان تحصیل فرزندان شناخته شده.
  • انجام رسیدگی های موثر برای حصول اطمینان از موفقیت تحصیل فرزندان تحت پوشش.
  • اعلام وضعیت پیشرفت تحصیلی فرزندان به پشتیبان های نیکوکار.
  • تدارک اقدامات و امکانات لازم برای توسعه و ادامه ی تحصیل فرزندان.

از نیمه دوم سال ١٣٨٢ تاکنون با یاری خداوند عشق ونور و نیکی و با همت بشر های عاشق و نیکوکار، فرزندان بیماران تحت پوشش خیریه بهنام دهش پور، از امکان ادامه تحصیل برخوردار شدند . این فرزندان در مقاطع ابتدایی تا دانشگاه مشغول به تحصیل هستند . در حال حاضر تعداد فرزندان تحت پوشش به تبیین زیر عبارتند از :

جدول 14-4 تعداد فرزندان تحت پوشش خیریه بهنام دهش پور

٣۵   نفر دانش آموز دبستان
٢۶   نفر دانش آموز راهنمائی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢٩   نفر

دانش آموز دبیرستان ٢٩   نفر

دانشجو

( منبع : یافته های نگارنده ، مصاحبه با یکی از اعضای مؤسسه خیریه بهنام دهش پور ،بهمن و اسفند 1392 ) .

این خانه با حضور مستمر ١۴ بانوی  نیکوکار اداره می گردد و شعار این بانوان پیوسته این می باشد :

“قلب هایمان لبریز از عشق و محبت می باشد و هر چه ایثار کنیم بیشتر می گردد.”

نقاهتگاه لطیفه امیر قاسمی طی یک صلحنامه رسمی مستند به شماره ٩١۵٧٨ مندرج در صفحه ١٢۴ دفتر ٢٠٨ دفترخانه اسناد رسمی به شماره ٢۵ تهران به ثبت رسیده می باشد. هدف مرحومه لطیفه امیر قاسمی از اهدا این ملک به بیمارستان شهدای تجریش بهره گیری همیشگی تحت عنوان نقاهتگاه بیمارستان شهدای تجریش  برای پذیرایی و نگهداری موقت از بیماران که نیاز به درمان های سرپایی و طولانی دارند می باشد. در تاریخ ٣٠ مهرماه  ١٣۵۶با نصب لوحی بر سر درب ورودی نقاهتگاه که نشانگر نیت خیرخواهانه ( بانو لطیفه امیر قاسمی) می باشد این مرکز به بیمارستان شهدای تجریش واگذار گردید و در تاریخ ١۶ مهرماه ١٣٨١ رسماً مدیریت و نگهداری نقاهتگاه به خیریه بهنام دهش پور واگذار گردید . واحد مددکاری خیریه بهنام دهش‏ پور از سال ١٣٧٩ فعالیت خود را بصورت مستمر آغازنموده و تا کنون بیش از ۵٠٠٠ بیمار و خانواده را تحت طرفداری قرار داده ‏می باشد . وظایف واحد مددکاری در مؤسسه خیریه بهنام دهش‏پور:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه