عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    نتیجه گیری:

شهرها بر بستری از محیط جغرافیایی استقرار یافته­اند که تأثیر مستقیم از محیط اطراف خود می پذیرند. پس به مقصود شناسایی و کنترل متغیرهای دخیل در استقرار شهرها، از شاخص های طبیعی می­توان بهره گیری نمود. در انتخاب مکان بهینه برای توسعه آتی شهر اراک با بهره گیری از مؤلفه های مطرح، مشخص گردید که هر یک از معیارهای طبیعی به نحوی بر گسترش شهر تأثیر میگذارند.

خروجی حاصل از مدل نشان داد لندفرمی که در  شمال­غربی شهر مستقر می باشد در بهترین فضا از نظر معیارهای انتخابی برای گسترش آینده شهر می­باشد و بیش از سایر واحدها قابلیت توسعه شهری را دارا می­باشند. البته با مطالعه بستر فیزیکی منطقه­ای که در اولویت قرار گرفته متوجه شدیم که این منطقه در یک بستر سیلابی قرار دارد که از این باب نیاز به دقت نظر و تمهیدات لازم در منطقه هست. همچنین مطالعه دوره بازگشت سیلاب نشان داد که این منطقه با دوره بازگشت 50 سال به بالا با بارندگی­های شدید درگیر خواهد بود.

به علاوه نتایج حاصل از مدل نواحی نامطلوب و نواحی که توسعه به سمت آن­ها خطر ساز می­باشد را مشخص نمود. با بهره گیری از چنین نتایجی در طرح­ها و تصمیم گیری­های شهر اراک می­توان از گسترش شهر به سمت نواحی نامناسب برای استقرار در آینده جلوگیری به­اقدام آورد و در نهایت از بروز معضلات ناخواسته جلوگیری نمود. از طرفی رشد برنامه ریزی شده شهر و کنترل آن با بهره گیری از مشخصه­های فوق می­تواند در اندازه هزینه­های عمرانی نیز صرفه جویی به اقدام آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه