عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نگرانی‌های موجود درمورد­ی اضمحلال محیط و کاهش منابع طبیعی، توسعه­ی پایدار را به عنوان مفهوم کلیدی در سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی مطرح کرده می باشد (Vouvaki & Xepapadeas, 2008: 473)؛ به طوری که از اواسط دهه­ی 1980 و به دنبال گزارش برانت لند، اصطلاح «توسعه­ی پایدار» در مجامع مختلف به عنوان رویکرد جدید توسعه مطرح می گردد (Baker,2006: 6). به تعبیری با گسترش انتقادها به روندهای جاری توسعه، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، همراه با انتشار گزارشهایی همانند “محدودیت های رشد” توسط کلوپ رم، توجه جامعه جهانی بیش از پیش به توسعه پایدار معطوف گردید. بی شک برای ورود اندیشه توسعه پایدار به جریان اصلی بحث های سیاست جهانی، گزارشهای کمیته جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 و همچنین کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل(مجمع زمین) در سال 1992 در ریوی برزیل که منجر به تدوین دستور کار 21 گردید، تأثیر زیادی داشتند(همان:90-81).

یکی از موضوع های مهم در توسعه پایدار که طی سالهای اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده، توسعه پایدار شهری می باشد که بعضی آن را الگوواره جدید و مسلطی در برنامه ریزی شهری معاصر می دانند(رازدشت، ع. و همکاران، 1391). اهمیت و جایگاه شهرها در توسعه پایدار به حدی می باشد که بعضی از صاحب نظران توسعه پایدار شهری را شاه کلید پایداری جهانی می دانند. به نظر پیتر هال (1993) توسعه­ پایدار شهری، شکلی از توسعه­ امروزی می باشد که توان توسعه­ی مداوم شهرها و جوامع شهری نسل‌های آینده را تضمین می کند. هدف توسعه­ی پایدار شهری بایستی ایجاد شهری سالم و مردمی با منابع غنی باشد. یعنی نه تنها از لحاظ فرم شهری و اندازه دسترسی قابل قبول انرژی، بلکه از نظر تأثیر و کارکرد، شهر را به عنوان مکانی برای زندگی مد نظر داشته باشد. توسعه­ی پایدار شهری، الگوی پایدار سکونت­گاه‌ها، الگوی مؤثر حمل‌ونقل در زمینه‌ی مصرف سوخت و نیز شهر را در سلسله‌مراتب ناحیه‌ی شهری مطالعه می کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می‌داند. به دنبال رواج پارادایم توسعه پایدار شهری، این الگو در زمینه های مختلف مسائل شهری کاربست پیدا نمود و در قالب ترکیباتی زیرا پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی و … نمود پیدا نمود. در این راستا مفهوم پایداری در چارچوب مبحث پایداری شهرهای کوچک، نیز به دنبال تعادل و پوپایی این سکونتگاه‌های کوچک در ارتباط با ساختارهای طبیعی- اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضایی می باشد، به طوری که متضمن پایداری سکونت­گاه در روندهای مکانی- زمانی می گردد(ر. ش به Bossel, 1999: 24, Taleshia & et.al.,2012) پس می‌توان آن را فرآیندی از تغییر و تحولات، با هدف بهبود و ارتقای کمی و کیفی سطح زندگی جامعه‌ی ساکن در آن دانست؛ فرآیندی که به ایجاد تعادل و توازن زیستی میان فضای شهری و حوزه­ی نفوذ آن منجر می گردد. به علاوه، پایداری این شهرها به ظرفیت بازتولید آن‌ها در طول زمان در ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و به اندازه زیادی بر پایه‌ی انعطاف‌پذیری، مشارکت، انسجام اجتماعی و تنوع اقتصادی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه