عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه زیست محیطی: معضلاتی مانند نبود نظام مدیریت پسماندهای شهری، گسترش آلودگیهای محیط زیست و بی توجهی سازمانهای مسئول، گسترش افقی و ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در خارج از محدوده قانونی شهرها، بهره گیری نادرست و بی برنامه از زمینهای ارزشمند، نبود نظارت مدیریت شهری در نحوه توسعه فیزیکی شهر، تغییر و تخریب کاربری اراضی کشاورزی، کیفیت و کمیت نامناسب منابع آبی، نارسایی تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانیابی نامناسب دفع زباله های شهری، ناپایداری را در این شهرها تشدید کرده می باشد. به عنوان مثال 70 درصد شهرهای کوچک استان زباله های شهری را در جنگل و مراتع اطراف شهر، 15 درصد شهرها در حاشیه شهر و رودخانه و حدود 10 درصد در داخل محدوده قانونی شهر و کنار ساحل دفن می کنند[1]. علاوه بر موارد ذکر گردیده، تمرکز فزاینده شهرها و فشار جمعیتی (استقرار24 شهر و تمرکز60درصد جمعیت شهری) در بخش مرکزی استان به همراه توسعه شتابان شهری، گسترش و توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی توام با بهره برداری بی‌رویه از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی، تغییرات قابل ملاحظه ای در کاربری زمینها، فرایندهای هیدرولوژی، مورفولوژی و وضعیت زیست- محیطی شهرهای کوچک استان به وجود آورده می باشد .به طوری که فرسایش خاک، محدود شدن گونه‌هایی از پوشش گیاهی و افزایش گونه های دیگر، افزایش آلاینده های آب و خاک، بهم خوردن توازن اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی، تغییر جریانات سطحی و نفوذی که از نشانه های ناپایداری می باشد، در ساختار محیطی این شهرها ملموس می باشد و موجب تغییرات بسیاری در خصوصیات اکولوژی و زیست محیطی آن ها شده می باشد، به طوریکه تعادل طبیعی اکوسیستم ها در اکثر این شهرها به اندازه زیادی  مورد تهدید جدی قرار گرفته، فرسایش خاک تشدید گردیده و کیفیت منابع آبی، به دلیل مقادیر زیاد پسابها و فاضلاب های تولید شده توسط واحدهای مسکونی، تجاری و صنایع درون شهری که به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی وارد شده اند، به اندازه زیادی کاهش یافته می باشد. به عنوان مثال ورود پساب های شهری به آبهای سطحی در شهرهای فریدونکنار و امیرکلا 80 درصد، نور و زیراب 70 درصد و محمود آباد 75 درصد بوده می باشد.

[1] .ر.ش ب مطالعات آمایش سرزمین استان مازندران(1387)، بخش محیط زیست، جلد 43

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه