تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

ذکر این نکته لازم می باشد که ارائه پیشنهادات این پایان نامه برای بهبود خود سازمان های ایمان محور و سازمان های مردم نهاد می باشند :

  • گام اول در زمینه اطلاع رسانی و آموزش های فشرده برای سازمان های ایمان محور و مردم نهاد  : آموزش و اطلاع رسانی فشرده به آموزش هایی غیر از دوره های بلند مدت آموزشی اطلاع رسانی تصریح دارد . برگزاری جلسات اعتقادی با تعداد جلسات کم ، کلاس های آموزشی – اطلاع رسانی کوتاه مدت ، سخنرانی های مذهبی ، نشریات علمی – آموزشی و آموزش هایی همانند این در زمره آموزش ها و اطلاع رسانی فشرده قرار می گیرد که بایستی مورد توجه قرار گیرند .
  • ایجاد فضای حمایتی برای اعضا : این مورد به وظیفه سنگین مسئولین مجموعه برای طرفداری از اعضا ، حتی در موارد خطا و اشتباه تصریح دارد . از آنجایی که در یک سازمان ایمان محور ، تحرک و فعالیت افراد ، داوطلبانه و بر مبنای علایق شخصی می باشد ، چنانچه رفتار حمایتی از جانب مسئولین رعایت نشود منجر به تحلیل آنها می گردد . پیش روی نیز چنانجه افراد در قبال انجام فعالیت ها دارای پشتوانه محکم حمایتی باشند می تواند به رشد و گسترش سازمان در زمینه های طرفداری شده ختم گردد .  
  • ایجاد گروه های مرجع : به گونه کلی افراد مختلفی با صلاحیت ها و قابلیت های متنوع عضو سازمان هستند که هر کدام درزمینه خاص صاحب نظرند . چنانچه گروه هایی با محوریت این افراد تشکیل گردد و افرادی نیز از داخل و خارج سازمان به این گروه ها بپیوندند ، هم منجر به تقویت مجموعه در زمینه تخصصی افراد مرجع می گردد ، هم باعث جذب افرادی با کیفیت از خارج سازمان یا مجموعه می گردد .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • گزینش افراد برای عضویت در سازمان های ایمان محور : یکی از روش های اصلاح هر فرهنگی ، کنترل ورودی های آن فرهنگ می باشد . از آنجایی که یک سازمان ایمان محور از تک تک اعضا تشکیل می گردد ، می توان نتیجه گرفت که فرهنگ یک شخص نیز می تواند بر فرهنگ یک مجموعه یا سازمان اثر مثبت یا منفی داشته باشد . از این رو دقت در جذب افراد خواهان عضویت در این سازمان ها ، می تواند به بهبود کیفی فرهنگ آن منجر گردد .
  • اظهار روشن و شفاف رسالت سازمانی سازمان های ایمان محور : مانند راهکارهایی که می تواند اثرات چندگانه مثبتی را برای مجموعه به ارمغان آورد . چنانچه رسالت سازمان های ایمان محور به صورت شفاف و علنی اظهار گردد از یک طرف باعث بصیرت بخشی به افراد داخل مجموعه برای حرکت در مسیر درست آن می گردد و از طرف دیگر موجب می گردد افرادی که از نظراعتقادی و هنجاری سنخیت کمی با سازمان های ایمان محور دارند ، از ورود و عضویت در مجموعه منصرف شوند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه