تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • جذب افراد و مسئولین قوی در این سازمان ها : یکی از مؤثرترین پیشنهاداتی که از طریق آن می توان فرهنگ مطلوب را جایگزین فرهنگ موجود نمود ، جذب افراد و مسئولینی می باشد که دارای نقطه مثبت در زمینه فرهنگ مطلوب هستند. برای مثال چنانچه مجموعه یاسازمان در پی ایجاد جو علمی می باشد ، انتصاب مسئولینی که دارای سوابق علمی درخشانی هستند بسیار راهگشا باشد .
  • ایجاد پرونده رشد تشکیلاتی برای اعضای هر یک از سازمان ها : پرونده رشد تشکیلاتی ، پرونده ای می باشد که حین ورود افراد به سازمان های ایمان محور یا مردم نهاد تشکیل می گردد و با گذراندن دوره ها وکسب مهارت ها و قابلیت ها در طول دوران عضویت ، این سوابق در پرونده درج می گردد . در نتیجه می تواند معیار و ملاک بسیاری از امور مانند ارتقا درجه و مسئولیت افراد گردد .
  • تعریف فرآیند ارتقا براساس اجماع درونی و صلاحیت درونی افراد : نظری منعطف به فرآیندهای ارتقا در سازمان ها دارد ، بر این اساس ، برخلاف روش هایی که فرآیند رشد تشکیلاتی را به گونه خشک و غیر منعطف ارائه می دهند ، این روش باعث به همفکری و اجماع به مقصود انتخاب مسئول ختم می گردد . یعنی در جلسه ای با حضور افراد مرتبط ، فردی را که از نظر افراد گروه از نظر جمیع جهات قابلیت بیشتری برای ادای مسئولیت دارد انتخاب شده و به آن سمت منصوب گردد
  • ارزیابی عملکرد کیفی سازمان های ایمان محور : ارزیابی های عملکردی که مبتنی بر کیفیت برنامه ها و خدمات ارائه شده از طرف سازمان می باشد ، می تواند منجر به اصلاح و تغییر رفتارهای فردی ، رفتارهای گروهی و به تبع آنها فرهنگ کل مجموعه می گردد . به نظر می رسد با در نظر داشتن نوع سازمان و خدماتی که از طریق آن ارائه می گردد ، ارزیابی های کمی نتواند به خوبی اعمال گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نشست های دوستانه : جمع های دوستانه ای که داخل سازمان یا مجموعه در زمینه های مختلف تشکیل می گردد مانند اثرگذارترین راهکارهایی می باشد که به تغییر رفتار گروهی افراد در سازمان های ایمان محور و مردم نهاد می انجامد . جلساتی بی تکلف با موضوعات مختلفی مانند مسایل اعتقادی مثل اظهار روایات ، احادیث و سیره پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار(ع) ، و موضوعات دیگر که گهگاه بدون برنامه ریزی و تعیین وقت معین تشکیل می گردد .
  • هدفگذاری : تعریف و تبیین اهداف مجموعه در حوزه های مختلف عملکردی ، می تواند باعث برانگیختن اعضا در نیل به آنها گردد . چنانچه اهداف ، هم منطقی و هم جاه طلبانه باشد ، می تواند تأثیر مثبتی بر حرکت مجموعه داشته باشد .
  • دستورالعمل های فرهنگی : به مقصود ایجاد چارچوب هایی برای فعالیت صادر می گردد . دستورالعمل های فرهنگی ، فراامنیتی می باشد که به منظورجلوگیری از عبور سازمان از چارچوب های هنجاری تعریف شده و هدایتی توأم با حکمروائی را فراهم می آورد .
  • تقویت مثبت یا تشویق و قدردانی : قدردانی از رفتارهای مطلوب و دادن بازخورد مثبت به این گونه رفتارها ، منجر به تقویت رفتار و استمرار آن می گردد .   
  • ایجاد چارچوب ها و فرآیند ها در موضوع نیازمند تحول : ممکن می باشد ایجاد بعضی فرآیند ها و چارچوب ها باعث تسهیل امور و دگرگون کردن بعضی از ابعاد مجموعه سازمان های ایمان محور گردد . برای مثال برای تحول علمی مجموعه می توان فرآیند هایی طراحی نمود که از آن طریق ، دانشجویان پایان نامه های خود را بر پایه نیازهای پژوهشی مجوعه قرار دهند . در سایر امور نیز   می توان با طراحی فرآیندهایی همانند این و با در نظر گرفتن مسایل انگیزشی دانشجویان ، به ایجاد تغییر و تحول پرداخت .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه