عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

یک تعریف قابل قبول در مورد اینکه سازمان های مبتنی بر ایمان چه هستند ، وجود ندارد. تعریف محدودی که در مورد این سازمان ها هست این می باشد که این سازمان ها خدمات مذهبی و اعمال عبادی را انجام می دهند و به مکان های مذهبی و جاهایی که خدا را عبادت می کنند وابسته اند ، این سازمان ها مساجد، کلیساها ، کنیسه ها و جاهایی که به پرستش خدا می پردازند، را شامل می گردد و نیز سازمان های غیر انتفاعی وابسته به این مکان ها ، سازمان های غیر انتفاعی ، وابسته به شبکه های مبتنی بر ایمان هستند. این سازمان ها رسالت و مأموریتشان بر محتوای ایمان می باشد ،اما خدماتی که ارائه می کنند ممکن می باشد محتوای مذهبی ، یا محتوای غیر مذهبی داشته باشند. این سازمان ها کارکنان خود را مجبور به این نمی کنند که ایمان داشته باشند. اما در تعریف گسترده می توان گفت این سازمان ها به جاهای مذهبی که اهداف خاصی همچون ارتقای ارزش های جامعه ، افزایش خدمات عمومی و رفاه مردم و… را دارند، وابسته اند (2002  Kramer , Fredrica , ).تحت عنوان اصطلاحات گسترده ، یک  ” سازمان ایمان محور ” به این شکل تعریف می گردد : ” هر سازمانی که به وسیله احکام ، اصول اخلاقی ، اعتقادات مذهبی تأسیس یا تحریک شده می باشد که شامل کلیسا های محلی ، معابد یا مساجد می باشد ؛ نام ها و انجمن های مذهبی ؛ سازمان ها یا کلیسا های مشترک و نیز انجمن های خیریه یا بدون سود محلی، منطقه ای، یا ملی که وابسته مذهب یا تحریک شده از طریق مذهب هستند”.

در سال 2003، راهنمای امریکورپز[1] تعریف ذیل را از سازمان های ایمان محور به اقدام آورد :    Carvalho. J.P. 2012: 17) ).

یک اجتماع عبادی مذهبی ( کلیسا ، مسجد ، کنیسه ، یا معبد ).

یک سازمان ، برنامه ، یا پروژه که از سوی یک اجتماع عبادی مذهبی طرفداری مالی یا میزبانی می گردد ( خواه این شرکت یا سازمان ثبت شده یا ثبت نشده باشد ).

یک سازمان غیر انتفاعی که از سوی یک اجتماع عبادی مذهبی یا اعضای هیئت مدیره و اعضای یک سازمان که از لحاظ مذهبی برانگیخته شده اند، تأسیس می گردد و این امر به وضوح در نام ، ایجاد و بیانیه رسالت آن سازمان- که نهادی از نظر مذهبی تحریک شده می باشد- جلوه می کند.

و در نهایت همکاری سازمان هایی که پیش تر به صورت آشکارا یا ضمنی اظهار شدند، با یکدیگر نیز سازمان ایمان محور ایجاد می کنند. ( Americorps Guidance, 2003 ). در ادامه به تعریف دو واژه مسجد و کلیسا می پردازیم :

مسجد ( Mosque ):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژه مسجد، به‌معنای سجده‌گاه، در لغت از ریشه «سجد» مأخوذ می باشد، و در اصطلاح به مکانی گفته می گردد که در مالکیت کسی نباشد و تنها برای الله باشد و به نماز و عبادت مسلمانان اختصاص داده گردد ) الحریری، محمود حسین ، 2009م ، ص16 (

[1] Americorps guidance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه