تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1             طرح مدل مفهومی

سه روش برای سازمان دهی داده‌‌ درون پایگاه داده مکانی هست که شامل موارد زیر هستند:

1- در Arc Catalog پایگاه داده را ایجاد نماییم و داده‌ها را به درون آن بارگذاری نماییم.

2- بهره گیری از UML یا نرم‌افزار‌های کمک مهندسی مانند Microsoft Visio.

1-1-1-2             تست مدل داده مکانی

در این مرحله داده­ها در برنامه Arc Diagrammer بر اساس دستورVlidate  تست گردید و خطاها برطرف گردید.

1-1-1-3             ایجاد طرح پایگاه داده مکانی

جهت تست مدل و سازمان­دهی داده­ها درون آن، پایگاه داده خالی ایجاد گردید. این پایگاه داده در محیط Arc Catalog با معرفی فایل XML ایجاد شده و داده­های مربوط به آن معرفی گردید.

[1]. به عنوان اطلاعات متنی عوارض به کار می­طریقه، در واقع گرافیک­هایی هستند که مختصات دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه