عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

– از نظر لیتولوژی، بیشتر ته نشست­های حوضه را دردرجه اول آبرفت­های کواترنری و پس از آن به ترتیب شیست و آهک کرتاسه زیرین، شیل و ماسه سنگ ژوراسیک زیرین و ایگنمبریت ائوسن تشکیل می دهند. آهک، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا، شیل و توف و… ازجمله سنگ­های دوره های مختلف زمین شناسی هستند که در نقاط مختلف حوضه برونزد یافته­اند.

– از نظر ساختمان زمین شناسی، حوضه آبریز اراک از دو واحد بزرگ کوهستانی در حاشیه و دشت رسوبی در بخش میانی تشکیل شده می باشد. در نقشه زمین شناسی 1:250000 چهارگوش قم، دشت اراک بصورت سیستم گرابنی دیده می­گردد که در امتداد دو گسل فرو افتاده می باشد. علت بسته­شدن واستقلال حوضه از حوضه قم احتمالا چین خوردن و بالا آمدن نهشته­های زمان پلیوسن حاشیه شرق حوضه و همزمان فرو افتادن دشت میانی در اثر جنبش اصلی رخداد تکتونیکی پاسادنین درعهد پلئیستوسن(700 هزار سال قبل) می­باشد.

– امتداد طبقات و گسل­های عمده حوضه، موازی با محور اصلی واحدهای زمین ساختی حاشیه در جهت جنوب شرقی- شمال غربی می­باشند. این پدیده ها انعکاس جابه جایی پلاتفرم های عربستان از جنوب غرب وسیبری از شمال شرق را نشان می­دهند.

– رویداد بعد از فاز زمین ساختی پاسادنین در حوضه آبریز اراک با شروع یک فاز فرسایشی در پلیئیستوسن مشخص می­باشد. ته نشست­های این دوره شامل آبرفت­های قدیمی، آبرفت­های جوان، کفه­های رسی و نمکی می­باشند که سطح نسبتا پهناوری از حوضه را فرا گرفته­اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نیمه شمالی دشت اراک درعهد پلیئیستوسن( پس از استقلال حوضه)، احتمالابیش وکم تحت تاثیر جنبش های تکتونیکی جدید قرار داشته می باشد. این عامل آبرفت­های قدیمی این بخش از دشت اراک را از مدفون شدن در زیر آبرفت های جدیدتر مصون نگه داشته می باشد. دیده نشدن آبرفت های قدیمی در نیمه جنوب غربی دشت را بایستی ناشی از پایداری نسبی آن در این دوره و رسوب­گذاری ممتد آبرفت دانست.

– واحد سنندج- سیرجان در ناحیه مطالعاتی، بیشتر شامل نهشته­های رسوبی ژوراسیک و کرتاسه و توده­های گرانیتی و دگرگونی مزوزوییک می باشد و قسمت مرکزی حوضه (دشت) بیشتر از نهشته‌های کواترنر پوشیده شده می باشد»(علایی طالقانی 78:1375).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه