تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1                       زمین شناسی

«در طراحی شهری به ویژه از نظر مکان­یابی شهری مطالعات زمین‌شناسی از چند جهت لازم می باشد که اهم آن‌ها عبارت می باشد از:

شناخت قابلیت مقاومت و پایداری زمین، شناسایی شکست‌ها وگسل‌ها، شناسایی منابع طبیعی مصالح ساختمانی مانند سنگ و شن و خاک، شناسایی منابع کانساری به مقصود بهره برداری اقتصادی، شناسایی خصوصیات زلزله خیزی شهرها.

مطالعات زمین شناسی و نتایج حاصل از آن کاربردهای متعددی در طرح ریزی شهری دارد. این کاربردها عموما به سه گروه کاربردهای فیزیکی، کاربردهای اقتصادی، کاربردهای فرهنگی تقسیم می­شوند» (رهنمایی، 1387:78).

-« از نظر تحول زمین ساختی، حوضه آبریز اراک بین دو واحد زمین ساختی سنندج- سیرجان و ایران مرکزی و همچنین یک زیر واحد بنام هفتاد قله تقسیم می­گردد. دو گسل تلخاب و تبرته در شمال و جنوب این حوضه، آن را به قطعات و بلوک­هایی تقسیم کرده­اند. گسل تلخاب جداکننده بلوک آشتیان نراق از هفتادقله و گسل تبرته جداکننده هفتادقله از زون سنندج سیرجان می باشد» ( انصاری، 3:1389). زیر واحد هفتاد قله را می­توان همچون رابطی، حد میان دو واحد ساختمانی فوق تفسیر نمود. مرز میان این واحد­ها (گسل تبرته) و همچنین مرز میان زیر واحد هفتاد قله با واحدهای اصلی در منطقه مورد مطالعه را گسل مشخص کرده می باشد.

« قدیمی­ترین بلوک در حوضه را بلوک سنندج سیرجان (ارتفاعات جنوب اراک و ارتفاعات غربی جاده اراک فراهان) تشکیل داده می باشد. که شامل آهک متبلور، اسلیت آهکی و آهک دولومیتی از زمان ژوراسیک تا پایان کرتاسه می باشد و ممکن می باشد دچار گسل خوردگی و دگرگونی شده و فاقد فعالیت­های آذرین و آتشفشانی باشد. بعد از آن بلوک هفتاد قله (مسیر کوه های هفتاد قله، کویر میقان اراک و فرمیهن) شامل سنگ­های شیلی و ماسه سنگ تیره ژوراسیک و آهک کرتاسه می باشد که فاقد پدیده­های دگرگونی می باشد و شدیداً چین خورده و دارای تاقدیس­ها و ناودیس­های متوالی می باشد و نظیر سنندج سیرجان فاقد فعالیت آتشفشانی می باشد. بااین حال بلوک آشتیان نراق دارای فعالیت شدید آتشفشانی می باشد و با در نظر داشتن سنگ­های موجود، فعالیت شدیدی از زمان بعد از کرتاسه داشته می باشد. واحد اخیر جوان­ترین بلوک در حوضه آبخیز دشت اراک می باشد. با در نظر داشتن وضعیت گسل، درزه، چین خوردگی و خصوصاً چینه شناسی سه بلوک مشخص شده، پتانسیل آبی بلوک آشتیان نراق کمتر از بلوک سنندج سیرجان و بلوک اخیر کمتر از هفتاد قله می باشد»( انصاری، 1389:4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه