عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1                       پایگاه داده­ی مکانی

هدف پایگاه داده­ی مکانی این می باشد که داده­های مورد نیاز برای مدلسازی و نتایج حاصل از مدل را در یک ساختار قابل قبول با سیستم مختصات یکسان گرد هم آورد. پایگاه داده­ی مکانی گام مهمی در متناسب­سازی داده­ها جهت موفقیت در مرحله­ی مدلسازی محسوب می­گردد.

مدل داده­ی مفهومی، پایه­ ساخت مدل فیزیکی پایگاه داده می باشد، در واقع ساختار فیزیکی پایگاه داده با بهره گیری از ArcGIS 10.1 ایجاد گردید که همان چارچوب مدل داده­ی مفهومی را دنبال می­کند.

پیاده سازی مدل داده­ی مفهومی در ساختار پایگاه داده­ی مکانی این گونه خواهد بود:

مدل داده­ی مفهومی                      پایگاه داده­ی مکانی(Geodatabase)

ماژول­ها ( Module)                      مجموعه داده(Feature dataset)

اشیاء((Object                               کلاس داده (Feature class)

ویژگی­ها(Attribute)                       ویژگی­ها (Attribute)

Object class – جداولی درون پایگاه داده­ی مکانی می باشد که داده­های توصیفی را ذخیره می­کنند.

– Feature Class مجموعه­ای از عوارض که ژئومتری و خصیصه مشترک دارند.

از مزیت­های مدل پایگاه داده­ی مکانی این می باشد که سیستم پایگاه داده­ی آن از نوع مدل­ ارتباطی می باشد که مشابه با پایگاه داده­هایی نظیر Oracle و Microsoft Access می باشد، به گونه­ای که اطلاعات مکانی به راحتی می­توانند با داده­های توصیفی که از قبل درون این پایگاه داده­ها ذخیره شده با هم ترکیب شوند و دیگر این­که پایگاه داده­ی مکانی رفتار و روابط اشیاء را به گونه­ای ایجاد می­کند که شباهت زیادی با دنیای واقعی داشته باشد. «پایگاه داده مکانی در واقع ظرفی برای ذخیره سازی داده­های مکانی، ویژگی­ها[1] و روابط بین آن­هاست. در پایگاه داده مکانی داده­های وکتوری به­صورت نقطه، خط، پلیگون، داده­های جدولی و داده­های رستری می­توانند در کنار هم به­صورت یک سیستم یکپارچه با بهره گیری از قوانین، روابط و توپولوژی اقدام کنند. این پایگاه داده توسط ابزارها و منوهای استاندارد موجود در محیط, Arc map Arc catalog و Arc toolbox قابلیت ایجاد، ویرایش و مدیریت دارد»(McDonald, 2000: 23) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Attribute

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه