عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1             جلگه

اراضی پست و جلگه­ای سطوح ارتفاعی 1660 تا 1864 متری را در حوضه میقان به خود اختصاص می­دهند. این اراضی دارای شیب کمتر از 5 درصد می­باشند و به انواع مختلف در حوضه مورد مطالعه قابل نظاره اند:1.اراضی مسطح و کمی گود افتاده ، بدون آبراهه و مسیل فرسایشی با شوری بسیار شدید و آب زیرزمینی که در مجاورت سطح زمین قرار گرفته می باشد. در این اراضی انبوهی از املاح سفید تجمع یافته می باشد.2.اراضی پست و مسطح که بدلیل شوری و قلیائیت شدید دارای سطح پف کرده بوده و در آن­ها آب زیرزمینی شور در نزدیک سطح زمین قرار دارد. این اراضی دارای خاک­های عمیق بافت ریز با شوری شدید هستند. و3. اراضی پست و مسطح که بدلیل قلیائیت زیاد دارای ساختمان فشرده و آب زیرزمینی تلخ در نزدیک سطح زمین و همچنین دارای خاک­های عمیق بافت ریز و قلیائی شدید و بدون سنگریزه هستند.

1-1-1-2             کلیات ویژگی­های ژئومورفولوژیکی حوضه

– «حوضه آبریز اراک از چهار واحد مورفولوژیکی عمده شامل کوهستان، تپه ماهور، دشت وکویر تشکیل شده می باشد. واحد تپه ماهور به دلیل اینکه از آبرفت ساخته شده می باشد و همچنین کویر میقان زیرا در بخش میانی دشت به وجودآمده می باشد، در اصل قسمتی از واحد دشت قلمداد می گردد. به علاوه دو واحد، مخروطه افکنه‌های آبرفتی نیز ازجمله عوارض مورفولوژیکی مشخص دیگر واحد دشت را تشکیل داده اند.

– ترتیب قرار گیری عوارض مورفولوژیکی موجود در دشت اراک به گونه می باشد که براساس آن می‌توان دشت اراک را به سه بخش تقسیم نمود. ساختار مورفولوژیکی نیمه شمالی و شمال شرقی دشت را تپه ماهورها و پادگانه‌های آبرفتی بلند وساختار مورفولوژیکی نیمه جنوبی وجنوب غربی آن را مخروطه افکنه‌های آبرفتی تشکیل داده اند. چشم انداز غالب مرفولوژیکی بخش میانی دشت نیز متعلق به کویرمیقان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتفاع متوسط حوضه 1852متر، حداقل ارتفاع 1700 متر منطبق بر سطح کویر میقان وارتفاع بلندترین نقطه حوضه 3084 متر ( کوه تخت واقع در غرب شهر اراک) می باشد.

ارتفاع نسبی حوضه در مقایسه با حوضه­های آبریزی که درحاشیه فلات ایران قرار دارند چندان زیاد نیست (حدود 1426 متر)؛ اما زیرا  شبکه آب‌ها برای رسیدن به پایه فاصله کوتاهی طی می­کنند، این اختلاف ارتفاع به همراه عریان بودن سطح دامنه‌ها، نفوذ پذیری کم سنگ‌ها، شیب تند دامنه‌ها، شدت اقدام فرسایش رواناب‌ها را بالا برده و این فرآیند عامل اصلی تغییر شکل  ناهمواری‌ها در سطح حوضه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه