عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1             اراضی پست

این اراضی شامل اراضی مسطح (شیب کمتر از 5/0 درصد) و گود افتاده ایست که هیچ گونه مسیل فرسایشی فعال در آن وجود ندارد و آب­های سطحی قبل از ورود به آن در زمین نفوذ می­کنند. در بیشتر حالات آب زیرزمینی، نزدیک به سطح زمین و یا در سطح آن قرار دارد. این تیپ اراضی به خصوص در مناطق خشک دارای شوری و قلیائیت خیلی زیاد می باشد.[1]

1-1-1-2             دشت‌های سیلابی

دشت­های سیلابی مشتمل بر اراضی تقریباً مسطحی می باشد که بوسیله سیلاب­های متعدد با بافت­های گوناگون (بدون سنگریزه) رسوب گذاری شده اند. تعداد مسیل­های کم عمق و کم شیب در این تیپ اراضی، متعدد و نزدیک به هم می باشد. در اغلب حالات و به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک اراضی سیلابی دارای خاک­های شور و قلیایی هستند. سطح آب زیرزمینی نیز عموماً نزدیک به سطح زمین قرار دارد.[2]

1-1-1-3             واریزه‌های بادبزنی شکل سنگریزه­دار

واریزه­های بادبزنی شکل سنگریزه­دار مشتمل بر اراضی می باشد که معمولاً با شیب آرام تا متوسط در دامنه کوه­ها و تپه­ها بوسیله جریان­های فصلی مسیل­ها رسوبگذاری شده­اند. اراضی این تیپ عموماً پر از سنگریزه­های زاویه­دار می باشد.[3]

1-1-1-4             آبرفت‌های بادبزنی شکل سنگریزه‌دار

این آبرفت­ها شامل اراضی نسبتاً مسطح و سنگریزه­داری می باشد که هنگام ورود رودخانه­های پرشیب و سنگریزه­­دار به دشت­های مسطح در ابتدای دشت­ها رسوب شده اند. اراضی این تیپ عموماً پر از سنگریزه­های قلوه ای شکل می باشد.

[1] Low Lands

[2] Flood plains

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Gravelly Colluvial Fans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه