تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

لی و همکاران Lee, et al., 2004)) در پژوهشی با عنوان «سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه نویسی فعالیت بشر در محیط شهری کوچک مقیاس در علوم اطلاعات جغرافیایی »مدل‌های داده سه بعدی را برای بازنمایی هندسی و توپولوژیک فرآیندها و اشیا سه بعدی مطالعه نمودند. و یک مدل داده سه بعدی برای پاسخ اضطراری به محیط‌های ساخته شده شهری را در چند سطح پیشنهاد نمودند. 1- مدل هندسی سه بعدی برای اندازه‌گیری و نشان دادن اشیا فضایی سه بعدی. 2- مدل توپولوژیک که به تنهایی تصریح دارد به روابط توپولوژیک بین اشیا با بهره گیری از مدل مبتنی بر شبکه. 3- مدل شهر سه بعدی به جهت تجسم اشیا سه بعدی در چند دیدگاه.

جنیفر و همکاران (Jennifer, et al.,2005) مطالعه‌ای با عنوان «مدل مفهومی از فرآیند رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا » انجام داده‌اند. این مدل مفهومی نشان می‌دهد فرآیندهای کلیدی کنترل کننده دینامیک رسوب در حوضه رودخانه Yuba بالا که با بهره گیری از اندازه گیری­های میدانی، عکاسی هوایی، و ویدئوگرافی کم ارتفاع مورد آزمایش و تجدید نظر قرار گرفت. در نهایت این محققان، توزیع فضایی اجزای یک مدل مفهومی در چارچوب  GISکه راهنمایی ارزان برای ایجاد یک نقشه برای درک پویایی رسوب در مقیاس حوضه فراهم می کند، را پیشنهاد می­کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دینو و نیدکارنی ( 2007) در مطالعه باعنوان « راهنمایی­هایی برای بهره گیری موثر از مدلسازی موجودیت- ویژگی – ارزش برای پایگاه داده پزشکی » تصریح دارند که مدل داده موجودیت – ویژگی –ارزش، جایگزین مناسبی نسبت به روش‌های ارتباط­ای مرسوم از مدلسازی پایگاه داده می‌باشد. در شرایطی این مدل مناسب می­باشد که داده­ها دارای شرایط زیر باشند: داده­های پراکنده، دارای ویژگی­های بی­شمار، وجود کلاس­های ترکیبی بی­شمار.

قهرودی تالی در سال 2006 در پژوهشی به تدوین مدل مفهومی برای مدیریت مخاطرات در حوضه های رود ایران پرداخت.

جیمن و باز  Geyme &  Baz, 2007)) پژوهشی با عنوان «پتانسیل سنجش از راه دور برای نظارت بر تغییرات پوشش زمین و اثرات آن بر جغرافیای طبیعی در منطقه کوه کایسداگی Kayisdagi) ) و اطراف آن (استانبول) » انجام داده­اند. اطلاعاتی از فرآیندهای تخریب در مراتع منطقه را با بهره گیری از داده‌های ماهواره ای ارائه داده‌اند. نتایج  این پژوهش نشان داد که ژئومورفولوژی و فرآیندهای طبیعی مانند فرسایش، جنبش توده‌ای، هوازدگی فیزیکی و هوازدگی شیمیایی تغییرات غیرطبیعی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه