تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه­ای از تحقیقات انجام گرفته در سطح جهان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به‌دلیل حجم داده­ی تولید شده در پژوهش‌ها و همچنین کاربردی کردن نتایج تحقیقات، محققین در رشته‌های مختلف تخصصی اقدام به طراحی مدل مفهومی می­نمایند  (Mylopoulos, 1991).

آویجتادورگوبتا ورافی احمد 2004 )  Avijit.,) در پژوهشی باعنوان « ژئوموروفولوژی شهری و شهر­های مناطق حاره­ای ساخت و ساز از پژوهش­های علمی تا نحوه اقدام گسترش سریع شهرها در مناطق حاره­ای را مورد مطالعه قرارداده‌اند. نتایج حاصل شده از پژوهش نامبرده به این ترتیب می‌باشد: گسترش شهرها در مناطق حاره‌ای تاثیر جدی و منفی بر محیط طبیعی داشته که این تاثیر بیشتر به خاطر توسعه فیزیکی شهرها، افزایش سطح آب های زیرزمینی و همچنین بهره گیری بیش از حد از منابع طبیعی این مناطق می باشد.

هندرسون و انلی (Henderson & O’Neil., 2004) در مطالعه با عنوان «مدل­های مفهومی بجهت طرفداری عملیات، برنامه ریزی محیط زیست، مدلسازی سیستم گسترده و تکنولوژی­­های ارزیابی» برای بهره گیری از مدل‌های مفهومی دستورالعملی ارائه داده‌اند، این دستورالعمل برای بهتر شدن برنامه ریزی سیستم گسترده و بهره‌برداری از پروژه‌های منابع آب، نیروهای شرکت مهندسین ارائه شده می باشد. مدل‌های مفهومی ابزاری برای نشان دادن روابط، تجزیه وتحلیل ساختار، عملکرد و روابط سلسله مراتبی سیستم‌های تحت تاثیر ارائه می‌دهند. حرکت به­سمت پروژه‌های بازسازی اکوسیستم و به­سمت پایداری اقتصادی و سیستم‌ها مناسب بوم شناختی، توجه فعالیت نیروها بصورت یک سیستم گسترده شامل موارد زیر را باعث می گردد: شناخت پاسخ منابع طبیعی به محرک تنش‌زا و تغییرات محیطی، ارائه خدمات قابل اعتماد (بعنوان مثال: کاهش خطرات سیل ونگهداری تنوع زیستی)، طراحی و مدیریت کردن پروژه‌ها به شیوه‌ای پایدار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه