تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1    مبانی نظری مدل داده مفهومی

1-1-1                       مرور مدل داده

به دلیل تازگی بهره گیری از مدل داده در پژوهش­های جغرافیایی مفاهیم و اصول مدلسازی داده جغرافیایی مورد بحث قرار می­گیرد.

«قلب هر تحلیل مکانی  مدل داده می باشد، که مجموعه‌ای از ساختارها برای نمایش اشیاء و فرآیندها در محیط رقومی کامپیوتر می باشد. از سیستم­های اطلاعات مکانی  به مقصود انجام وظایفی مانند ایجاد نقشه، استعلام پایگاه‌های داده و انجام تجزیه و تحلیل مناسب بودن مکان­گزینی، بهره گیری می‌کنند. از آنجا که تجزیه و تحلیل­هایی که می‌توانند انجام شوند به شدت تحت تاثیر روشی که دنیای واقعی مدلسازی شده می باشد، قرار دارند، تصمیم در مورد نوع مدل داده اتخاذ شده­ی برای موفقیت یک پروژه تحلیل مکانی، حیاتی می باشد. یک مدل داده مجموعه‌ای از ساختار‌ها برای توصیف و نمایش جنبه‌های انتخابی دنیای واقعی در کامپیوتر می باشد. واقعیت جغرافیایی مستمر و بی­نهایت پیچیده می باشد، اما کامپیوترها متناهی و نسبتأ ساده هستند و تنها می‌توانند با داده‌های دیجیتالی کار کنند. پس، انتخاب‌های دشواری بایستی در مورد این­که چه چیزهایی در سیستم­های اطلاعات جغرافیایی مدلسازی می شوند و این­که چگونه ارائه می شوند، بایستی گرفته گردد. به دلیل آن­که افراد مختلف به علت های مختلف ازسیستم­های اطلاعات جغرافیایی( GIS) بهره گیری می‌کنند، و پدیده‌هایی که این افراد مطالعه می‌کنند مشخصه‌های متفاوتی دارد، نوع واحدی از مدل داده همه جانبه که برای همه شرایط بهترین باشد، وجود ندارد».(Longley, et al., 2005: 178)

1-1-2                       سطوح انتزاعی[1] مدل داده

«وقتی دنیای واقعی را در کامپیوتر نمایش می‌دهیم، بهتر می باشد در قالب چهار سطح مختلف انتزاع، فکر گردد (سطوح تعمیم یا ساده‌سازی). آغاز، واقعیت از پدیده‌های دنیای واقعی ساخته شده می باشد (ساختمان‌ها، خیابان‎‌ها، چاه‌ها، دریاچه‌ها، مردم و غیره) و شامل تمام جنبه‌هایی هستند که مردم می‌توانند درک کنند یا نکنند، یا وابسته به کاربردی خاص در نظر گرفته شوند. دوم، مدل مفهومی یک مدل بشر‌گرا، اغلب نیمه ساختار یافته، از اشیاء و فرآیندهای منتخب می باشد که وابسته به دامنه­ی یک مساله خاص در نظر گرفته می گردد. سوم، مدل منطقی شکل اجرا-گرا از واقعیت می باشد که اغلب به صورت نمودار و لیست اظهار می گردد. در انتها، مدل فیزیکی، اجرای واقعی را در GIS به تصویر می‌کشد، و اغلب شامل جداولی به صورت فایل یا پایگاه داده می‌باشد. بهره گیری از واژه “فیزیکی” در اینجا در واقع گمراه کننده می باشد زیرا که مدل‌ها فیزیکی نیستند،

[1]. Abstraction

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه