تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1                       طراحی مدل داده­ی مفهومی جهت توسعه­ی فیزیکی

 

1-1-2                       مدل داده­ی مفهومی:

مدل داده­ی مفهومی مجموعه­ای از داده­هاست که درون جریان منطقی اطلاعات به همدیگر مرتبط شده­اند. داده­های درون این مدل مفهومی در واقع همان اشیائی هستند که به صورت ماژول­های موضوعی سازمان­دهی می­شوند. این اشیاء اطلاعات توصیفی را در قالب خصوصیات عناصر جغرافیایی ذخیره می­کنند و نمایش می­دهند که با بهره گیری از چندین نوع مختلف ارتباط، اشیاء داخل یک ماژول یا چندین ماژول به همدیگر مرتبط می­شوند.

به این ترتیب جهت شناسایی همه داده­های مورد نیاز در مدل داده مفهومی، ارزیابی از نیاز کاربران در سه مرحله صورت می­گیرد:

تهیه فهرستی از اهداف و وظایف

تهیه­ی موجودی داده­های قابل دسترس و داده­های مفقود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایجاد فهرستی از توابع مورد نیاز

مدل مفهومی این پژوهش شامل 5 ماژول اصلی می باشد که داده­های مربوطه در هریک از این ماژول­ها سازمان­دهی می­گردد. این 5 ماژول اصلی شامل هیدرومتئورولوژی، فیزیوگرافی، هیدرولوژی، اکولوژی (مطالعات زیست محیطی) و نقشه­های پایه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه