تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت طراحی مدل داده­ی مفهومی و انتخاب عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه­ی فیزیکی شهرها موارد زیر مورد توجه قرار گرفت:

– برای آن­که شهر در مناسب­ترین شرایط ممکن استقرار یابد، بهترین حالت آن می باشد که شهر روی سنگ بستر قرار بگیرد. در واقع هر قدر ضخامت رسوب کمتر باشد شرایط بهتری برای استقرار شهر ایجاد شده می باشد. (این وضعیت در منطقه­ی مورد مطالعه وجود نداشت، به آن دلیل که شهر در یک حوضه­ی انتهایی که منطقه­ای رسوبی می باشد قرار دارد). پس زیرا وضعیت سنگ بستر و سنگ پایه بسیار مهم بود، شاخص زمین شناسی در مدل داده، قرار داده گردید.

– دومین معیار مهم برای استقرار شهر، مکانی مناسب برای عدم تسطیح سازی شهر و جلوگیری از صرف هزینه­های گزاف می باشد . بدین دلیل در مدل داده شرایط توپوگرافی و در زیر گروه این شاخص: ارتفاع، شیب و جهت شیب قرار داده گردید.

– سومین معیار موثر، فرم زمین و اشکال ناهمواری مد نظر قرار داده گردید. زیر رده این معیار شامل موارد زیر می­باشد: دشت سیلابی، دشت­های پست سیلابی، دشت دامنه­ای، واریزه­ها، پلایا، زمین­های نسبتأ مرتفع، آبرفت­ها، کوه.

– زهکشی شهر به عنوان عامل بعدی مورد توجه قرار گرفت. عمق آب­های زیرزمینی، شیب طولی(بهترین حالت برای شهر آن می باشد که یک نیم­رخ مقعر چند درجه­ای داشته باشد)، ضریب ناهمواری(منجر به ایجاد مشکل در شبکه­ی خیابان­ها می­گردد)، در زیر شاخه­ی زهکشی شهر قرار گرفت.

– منابع تامین آب با زیرشاخه­ی آب­های زیرزمینی و آب­های سطحی، رودهای همیشگی و سدهای اطراف که قادر به تامین آب در منطقه باشند. عامل مهم دیگر پتانسیل خطر می­باشد،که در غالب زلزله­خیزی و پتانسیل سیلاب وارد مدل داده مفهومی گردیدند.

– کاربری نیز از این جهت که بین کاربری­های مختلف جنگل، کشاورزی، مرتع و اراضی برهنه تفاوت هست، وارد مدل داده گردید. در شهرها مناطق حفاظت شده بایستی مشخص شوند و شهر این مناطق را تخریب نکند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

     

– شناخت پدیده­ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه­ی فیزیکی شهر و امکانات و محدودیت هایی که این عوامل برای توسعه­ی فیزیکی شهر فراهم کرده اند.

– تدوین مدل داده مفهومی به­گونه­ای که قابل بهره گیری برای شهر­های دیگر قرار گیرد.

– تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیاز های فعلی و پیش

بینی برای نیاز­های آینده.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه