سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پایداری شهری و ضرورت آن

طی صد سال اخیر شهرها درصد زیادی از جمعیت جهان را به سوی خود جذب کرده اند. برای اولین بار در تاریخ، تعداد کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند با ساکنین روستاها برابر شده می باشد. پیش بینی سازمان ملل حاکی از این می باشد که تا سال 2030 بیش از 60 درصد مردم جهان در نواحی شهری زندگی خواهند نمود (Egger,2005:2). شهرها با وجود اینکه تنها 2 درصد سطح زمین را اشغال کرده اند، ساکنان آنها 75 درصد منابع طبیعی سیاره زمین را مصرف می کنند و 80 درصد دی اکسیدکربن جهانی در شهرها تولید می گردد (Cities alliance,2006:8).

مقیاس شهرنشینی و معضلات آن بیانگر این می باشد که پیامدهای آنها در حال حاضر جهانی هستند (Hall,2005:153). با رشد شهرنشینی، بشریت بیش از پیش به طبیعت وابسته می گردد. برای مثال شهرها به پسکرانه هایشان وابسته هستند که نهاده هایی را برای شهر فراهم می‌کنند و پسکرانه نیز بروندادهایی را از شهر می‌گیرند (Bolund:et al, 1996:65). اودوم (Odum, 1971:14) اظهار می کند که با چنین روندی شهر را می‌توان به عنوان انگل‌‌هایی در اکوسیستم مورد ملاحظه قرار داد. مطالعه ها نشان می‌دهد از آنجائیکه بیشتر جمعیت در فضاهای شهری زندگی می‌کنند و یا در آینده زندگی خواهند نمود، بایستی جوامع شهری به پایداری برسند. به عنوان مثال، اگر 25 درصد جمعیت ثروتمند، 80 درصد انرژی جهان را مصرف می‌کنند، به این معنی می باشد که فقط تغییر الگوی مصرف جوامع شهری می‌تواند اثر جهانی قابل توجهی داشته باشد (Hamm,1998:7).

پس بحث اصلی در موضوع پایداری، بایستی افزایش تسلط شهرها و گسترش مناطق حوزه‌ی نفوذشان باشد. لوئیز مامفورد[1] شهرهای آینده را شهری می‌داند که به پایین‌ترین سطح امکان زندگی فعال، خودکار و غیرارادی و کاملاً بی‌احساس و عاطفه تنزل یافته و به سطح ملزومات ماشین رسیده می باشد. برای جلوگیری از رسیدن به جایگاهی که مامفورد برای آینده شهرها پیش‌بینی کرده می باشد، نیازمند پژوهش وسیع‌تر و جامع‌تر نسبت به شهرها و ابعاد مختلف آنها به عنوان مأمن اصلی و مهم سکنه‌ی کره زمین هستیم.

ساختار شهرها و سازمان منطقه ای آنها، تغییرات چشمگیری را به واسطه تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن و دگرگونی در عرصه ارتباطات و اطلاعات خواهند پذیرفت و شهرها نیازمند به بازساخت دوباره‌ی خویش در جهت همراهی با این دگرگونی ها خواهند بود. با افزایش سلطه جهانی شهرها، توسعه و مدیریت شهرها و نواحی پیرامونشان به عنوان پایه و اساس شکل‌گیری کنش‌ها و تعاملات اجتماعی و اقتصادی که بایستی بهتر درک شوند، ضروری می باشد،

[1] – Lewis mumford

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد